دماسنج های دیجیتال مادون قرمز

دماسنج های مادون قرمز برای تشخیص دمای بدن در صورت وجود تب ، یکی از علائم کروناویروس استفاده می شود. این دماسنجها با سنجش انرژی مادون قرمز تابش یافته توسط بدن ، دمای انسان را بررسی می کنند. افزایش ناگهانی تعداد موارد جدید بیماری کروناویروس (COVID-19) باعث شده است که همه در سراسر جهان برای […]

بستن
مقایسه