«اوگ طب» در سال 1398 به عنوان شاخه ای جدید از «گروه اوگ» در حوزه تجهیزات پزشکی شکل گرفت تا با ارائه محصولات با کیفیت و انجام خدمات تخصصی از دانش و توان موجود در گروه اوگ استفاده کند. ماموریت اوگ طب ارائه محصولات از معتبرترین برندها و انجام خدمات با رعایت استانداردهای گروه اوگ در جهت تامین سلامت قابل دسترس برای همه است.
صاحب نظران این حوزه اعم از دانشگاهیان، پزشکان و تجار همواره راهنمای ما در حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، پوست، دیابت و انجام خدمات تخصصی از جمله تعمیرات فوق تخصصی تجهیزات برندهای معتبر بوده اند.